CYKLOsport
on-line e-shop

Inline Podvihorlatský maratón 2014

                 

     

Ďakujeme všetkým za účasť. Pozrite si výsledky, štatistiky, foto, video.

Thank you all for coming. See scores, stats, photos, video.

Ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen. Siehe Ergebnisse, Statistiken, Fotos, Videos.

Dziękujemy wszystkim za przybycie. Zobacz wyniki, statystyki, zdjęcia, filmy.

Köszönöm, hogy eljöttek. Lásd eredmények, statisztikák, fotók, videók.

 

Celové výsledky       Výsledky muži/ženy       Výsledky vekové kategórie  

Výsledky zo všetkých ročníkov Pdf

fotobero    fotodoki    fotojaro    fotogabi    fotomarek   fotokoval1    fotokoval2

video  

 

 Podvihorlatský maratón Michalovce (SVK) - 30. ročník

                                                               http://www.ac-michalovce.sk/

 

Štvrtok, 1.5. 2014

 

Propozície pre In line:

štart inline muži, ženy: 13:30

          

9. ROČNÍK MARATÓNU IN-LINE KORČULIAROV - SLOVENSKÝ POHÁR OPEN

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V INLINE MARATÓNE

Sprievodné akcie - 45.ročník Zemplínskeho jarmoku, Jarná cena Michaloviec v parkúrovom skákaní.

Organizátor: Mesto Michalovce, Atletický klub Michalovce, Olympijský klub Michalovce, Cyklosport

Spoluorganizátori: MsKS Michalovce, Matica Slovenská, Technické služby, Gymnázium Pavla Horova, ZŠ Jovsa, Obecné úrady Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné.

Termín (Termin race, Termin rennen, Termin wyścigu, Szakszó, термин раса, Rok dirka, termin cursa):

 1. 5. 2014 o 13:30,   Štvrtok (Thursday,Donnerstag,czwartek,csütörtök,четверг, joi, četrtek)

Vzdialenosť inline- 42 km (Distance, Distanzen, Dlugošc, Távolságot, дистанции, vzdilenosť, Distanţă )

Štartovné inline (Startup Fee, Opłata startowa, Startup Díj, Стоимость установки, Zagon Fee, începând cu taxa ):

15 EUR - muži,ženy-prihlásení do 25.4.2014 - Piatok do 24:00 hod.  cez  On-line 

Platbu urobte prevodom, alebo vkladom na účet organizátora - Atletický klub,Osloboditeľov 30, 07101 Michalovce do 25.4.2014  do Sberbank   na účet  -  4 470 011 204 / 3100

Variabilný symbol uvedte dátum narodenia( priklad: 31.05. 1964 -  31051964)

Do poznámky uvedte: Meno Priezvisko + Inline  

Pre platby zo zahraničia uvedte:

IBAN:  SK06 3100 0000 0044 7001 1204 

SWIFT:  LUBASKBX

 

            26.4-30.4 už nerobte úhrady a vklady na účet! 

 Prihlásiť sa a zaplatiť Casch môžte tiež 1.5.2014 v deň štartu od 10:30-13:00 za štartovné 15 EUR.    

V cene štartovného je účastnícke tričko, medaila,  propagačné materiály sponzorov, lístok na obed - komplet menu. Po dojdení do cieľa obed v reštaurácii Galaxy na I.poschodí OD Elán, Nám. Osloboditeľov 38. od 15:00 hod.

 

Štartovná listina (Starting lists, Startlisten, Od list, начиная списков, Začetni sezname,incepand de liste)

Prihlášky On-line (Application, Anwendung, Zgłoszenie do wyścigu, Alkalmazás a verseny, Применение к гонке,  Zahtevek za  dirko,  Cerere)

 

Info na mail: abcdshop@abcdshop.sk , tel: 0905 4054610905 405461  Kamil Makeľ

     

Ceny a odmeny inline: (Rewards, Gebühren, opłaty, díjak, сборов, Nagrade,remuneraţie )

            Podvihorlatský inline maratón - Slovenský pohár OPEN - Kategória muži aj ženy 16-99   42 km:

1. miesto 120 EUR,  2. miesto 80 EUR,  3. miesto 60 EUR, 4. miesto 30 EUR, 5. miesto 10 Eur.

Vekové kategórie muži J,S,AK30,AK40,AK50,AK60,AK70 a ženy J,S,AK30,AK40,AK50 1.až 3.miesto-diplom

Majstrovstvá Slovenska – prví traja pretekári v jednotlivých kategóriach získajú medaily a titul Majster Slovenska v maratóne v danej kategórii. Vyhlásení budú len slovenskí pretekári. Vyhlásené budú len kategórie, kde budú klasifikovaní min. 4 pretekári.

Vyhodnotí sa Slovenský inline pohár 2013 a budú udelené ceny za Slovenský inline pohár 2013.

  

Špeciálna prémia za prekonanie času v inline maratóne 1:09:00,00  -  100 EUR          

 

Registrácia (Registration, Registrierung, Rejestracja, Regisztráció, Регистрация,Înregistrare):

1.5.2014  Štvrtok ( Thursday,Donnerstag,czwartek,csütörtök,четверг, joi, četrtek)

Muži,ženy 16-99 rokov 42 km 10:30-13:00 - Budova MsKS Michalovce, Nám.Osloboditeľov(100m od fontány ) 

 

O 13:00 hod. bude registrácia ukončená!

 

Šatne (Dressing room, Ankleideraum, Garderoba, öltözőként, раздевалка,pansament):

VIII. Základná škola Pavla Horova, ul. Kapitána Nálepku, otvorené od 10:30 hod.

Parkovanie (Parking, Parken, Parkolási, Автостоянки,parcare): GPS: Loc:  N 48°45.316    E021°55.144

Ul. Kapitána Nálepku - oproti VIII. ZŠ - za Mestským úradom (50 m od štartu) - odporúčame parkovať tu, v meste bude jarmok.

Štartujú (Starting, Zacząć, начало, Začetek,începe):

Muži a ženy starší ako 16 rokov  s platnou lekárskou prehliadkou nie staršou ako 1 rok. In-line korčuliari štartujú na vlastné riziko a musia byť vybavení prilbou. Doporučené sú chrániče kolien, lakťov a rukavičky.

 

Kategórie (Categories, Kategóriájú, Категории, Kategorija):             

             F - In-line maratón – muži 42 km 16 - 99 rokov (Men, Männer, Mężczyźni, Férfiak, люди, Moški) 

             G - In-line maratón – ženy 42 km 16 - 99 rokov (Women,Frauen,Kobiety,Nőkkel,Женщины,Ženske)              

             Vekové kategórie muži J,S,AK30,AK40,AK50,AK60,AK70 a ženy J,S,AK30,AK40,AK50

          

Trať (Track, Rennstrecke, Tor wyścigowy, Versenypályáról, ипподромом, Dirke,Pistă)

            muži, ženy - 16-99 rokov: 42km.

Štart muži, ženy je pred Mestským úradom v Michalovciach, - pri fontáne o 13:30 hod., korčuľuje sa 1 veľké kolo (4100 m) po uliciach Hollého, Okružnej, Štefánikovej a späť na štart ná námestie. Odtiaľ znova po Hollého ulici, ale už rovno na štátnu cestu E50 Michalovce – Sobrance a cez Zalužice, Lúčky, Závadku, Hnojné, Jovsu, Kusín, Klokočov a Kalužu späť do Michaloviec, cez Partizánsku ul. a most na námestie pred budovu MsÚ. Dĺžka trate je 42 km. Povrch trate je asfaltový. Predpokladaný čas: 1:09 - 2,5 hod.

            1. v meste    2. okolo Zemlínskej Šíravy    Video  1  2  3  4  5 

          

 

Meranie času:

Meranie časov v pretekoch zabezpečuje firma Videocom Štancel Sport Timing pomocou mikročipov. Všetci pretekári musia mať na členku upevnený elektronický čip, ktorý dostanú spoločne so štartovým číslom pri prezentácii a číslo na ľavom stehne. Okamžite po dokorčuľovaní treba čip odovzdať organizátorom.

Občerstvenie (Refreshments, Erfrischungen, Przekąski, üdítőket, закуски, Osvežilnih pijač,băuturi răcoritoare):

1. Michalovce - Hollého ul. 7 km
2. Zalužice - OcÚ 12 km
3. Závadka 18 km
4. Jovsa - križovatka 24 km
5. Klokočov 30 km
6. Vinianka 34 km - na kopci
7. Vinné - križovatka 36 km
8. Zemplínska Šírava (stredisko Biela Hora) 38 km

 Výsledky (Results, Ergebnisse, Wyniki, Eredmények, Результаты):

Budú zverejnené na:  www.videocom.sk  a  www.acmichalovce.sk  a www.cyklosport.sk

V tlačenej podobe budú k dispozícií do 30 minút po dojdení posledného pretekára.

Ubytovanie (Accommodation, Unterkunft, Zakwaterowanie, Szállást, Размещение, Nastanitev,cazare):

             Každý si zabezpečuje s predstihom na vlastné náklady.

            1. Služby mesta Michalovce   od  6,70€ , Partyzánska 23, Michalovce

2. Študentský domov Dúha   od 6,70 €,Špitálska 8, Michalovce

3. Penzión Hviezda  od  16,60 € , J.Švermu , Michalovce

 ďalšie možnosti ubytovania

Lekárske zabezpečenie: NSP Štefana Kukuru v Michalovciach

Poznámka: Organizátor neručí za stratu osobných vecí pretekárov počas preteku.

                  In-line korčuliari štartujú na vlastné riziko a musia byť vybavení prilbou.

                  Doporučené sú aj chrániče kolien, lakťov a rukavičky.

                  Všetci účastníci  sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a odporúča sa

                  zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

 

9. ROČNÍK MARATÓNU IN-LINE KORČULIAROV - SLOVENSKÝ POHÁR OPEN

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V INLINE MARATÓNE

 

riaditeľ inline preteku : Kamil Makeľ 


Sponzori

        

Výsledky (Results, Ergebnisse, Wyniki, Eredmények, Результаты) v ročníkoch I. - VIII.

                                            

 MUŽI   (Male, Men, Männer, Mężczyźni, Férfiak, люди, Moški)

  1.miesto       

 

2.miesto                      

3.miesto               
I.ročník-2006 Pawel Kordas 1:18:05 Tomáš Rosival 1:18:07 Rastislav Slavkovský 1:18:12
II.ročník-2007

Jan Pecka

1:23:49

Pawel Kordas 1:23:50

Jozef Nazarej

1:24:02

III.ročník-2008 Milan Križan 1:24:12 Piotr Zieliňski 1:27:26

Pawel Kordas

1:27:28

IV.ročník-2009 Tomáš Rosival 1:14:48 Jaromír Ščepka 1:14:49,00 Jakub Leščinský 1:14:49,22
V.ročník-2010 Jakub Leščinský 1:11:36,21 Tomáš Rosival 1:11:36,50 Igor Dzyuba 1:12:48,04
VI.ročník-2011

Lukáš Trnavský

1:12:19,4

Martin Otčenáš

1:12:34,3

Tomáš Rosival

1:12:34,8

VII.ročník-2012

Robert Kustra

1:10:01,6

Lukáš Trnavský

1:12:16,5

 

Michal Slotta

1:12:16,6

VIII.ročník-2013

Robert Kustra

1:13:27,4

Michal Slotta

1:15:18,0

Kristián Terebeši

1:15:18.8

IX.ročník-2014

Kristián Terebeši 

1:11:58,5

Jaromír Ščepka

1:11:59,1

Michal Slotta

1:1159,2

 

ŽENY  (Female, Women, Frauen, Kobiety, Nőkkel, Женщины, Ženske)

  1.miesto   
2.miesto 
3.miesto
I.ročník-2006

Renata Karabová

1:18:18

Slávka Kollárová

1:29:27

Martina Dúbravová

1:32:51

II.ročník-2007

Renata Karabová

1:27:54

Erika Nazarejová 1:35:47 Marcela Kostyšáková 1:45:01
III.ročník-2008 Renata Karabová 1:33:54 Kaja Zolkiewska 1:34:03 Erika Nazarejová 1:35:21
IV.ročník-2009 Barbara Bakošová 1:21:02,19 Renata Karabová 1:22:02,22 Monika Veselá 1:22:02
V.ročník-2010 Anna Pletenetska 1:22:20,96 Barbara Bakošová 1:22:21,04 Anna Muzyka 1:22:21,41
VI.ročník-2011

Renáta Karabová 

1:13:23,5

Barbara Bakošová

1:16:21,0

 Renáta Zmijová

1:20:17,6

VII.ročník-2012

Renáta Karabová

1:17:46,70

Renáta Zmijová

1:20:57,2

Andrea Belzarová

1:20:57,5

VIII.ročník-2013

Martina Karabová

1:23:37,7

Renáta Karabová

1:37:20,3

Slávka Prokopovičová

1:37:21,7

IX.ročník-2014

Martina Karabová

1:22:02,3

Renáta Karabová

1:22:02,4

Veronika Servátková

1:22:02,5

2010: Výsledky  Foto  Foto   Foto   Foto  

2011: Výsledky  Video  foto 

2012: výsledky   Foto    Foto  Foto  Foto  Foto   Foto   foto   foto Foto Foto

2013: výsledky  video   foto  foto  foto

2014: Celové výsledky    Výsledky muži/ženy     Výsledky vekové kategórie 


Všetkých doterajších ročníkov sa Podvihorlatského In line maratónu zúčastnili:

Smuda Miroslav /Poprad/

 

Z Michalovčanov sa In line maratónu doposiaľ zúčastnili: 

Stanislav Bereščík, Jaroslav Nizner, Gerard Parilák, Viktor Guľváš, Ladislav Tušár,

Ľuboš Baláž, Kamil Makeľ, Slavko Pavolko, Drahoslav Matta, Milan Kovaľ.


Štatistika doterajšej účasti:

   Spolu  Mužov  Žien  DNF
2006   39   34   5    0
2007   55   49   6    0
2008   62   53   9    1
2009   89   69   20    0
2010   84   71   13    2
2011   76   70   6    1
2012   71   61   10    0
2013   64   51   13    3
2014   90   75   15    1

 

28.4.2014

Pokyny usporiadateľa. Instructions organizer. Anleitung Veranstalter. Instrukcja organizator. Utasítások szervező.

Організатор Інструкції. Organizator instrucțiuni. Navodila organizatorja.

 

Skontrolujte štartovnú listinu. http://www.cyklosport.sk/sites/maraton-listina.html

Keď sa tam nevidíte, tak si z prílohy vytlačte prezenčný lístok. http://alltraining.cz/intranet/users/224/tests/2451Prezen%C4%8Dn%C3%BD%20l%C3%ADstok%20PM2014-2.pdf

Ten si vypíšte a predložte pri registrácii v deň štartu od 10:30 do 13:00. Zaregistrujte sa podľa možnosti čím skôr – vyhnete sa zbytočným stresom.

 

Check the entry list. http://www.cyklosport.sk/sites/maraton-listina.html

When you do not see there, so from Annex print an attendance ticket. http://alltraining.cz/intranet/users/224/tests/2451Prezen%C4%8Dn%C3%BD%20l%C3%ADstok%20PM2014-2.pdf

He write out and submit the registration on the day starting 10:30 to 13:00. Register as early as possible - avoid unnecessary stress.

 

 

Überprüfen Sie den Eintrag Liste. http://www.cyklosport.sk/sites/maraton-listina.html

Wenn Sie es nicht sehen, so aus dem Anhang zu drucken, ein Sitzungsticket. http://alltraining.cz/intranet/users/224/tests/2451Prezen%C4%8Dn%C3%BD%20l%C3%ADstok%20PM2014-2.pdf

Er schreiben und senden Sie die Anmeldung an dem Tag ab 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr. Registrieren Sie sich so früh wie möglich - vermeiden Sie unnötigen Stress.

 

Sprawdź listę wpisów. http://www.cyklosport.sk/sites/maraton-listina.html

Kiedy nie istnieje zobaczyć, więc z załącznika wydrukować bilet obecności. http://alltraining.cz/intranet/users/224/tests/2451Prezen%C4%8Dn%C3%BD%20l%C3%ADstok%20PM2014-2.pdf

On napisać i złożyć rejestracji na dzień, począwszy od 10:30 do 13:00. Zarejestruj się jak najszybciej - uniknąć niepotrzebnego stresu.

 

Ellenőrizze a nevezési lista. http://www.cyklosport.sk/sites/maraton-listina.html

Ha nem lát ott, így a melléklet nyomtasson ki egy részvételi jegyet. http://alltraining.cz/intranet/users/224/tests/2451Prezen%C4%8Dn%C3%BD%20l%C3%ADstok%20PM2014-2.pdf

Azt írja ki, és benyújtja a regisztrációs napján induló 10:30-13:00. Regisztrálj a lehető leghamarabb - a felesleges stressz.

 

Перевірте список учасників. http://www.cyklosport.sk/sites/maraton-listina.html

Коли ви не бачите там, так з Додатка роздрукувати квиток відвідуваності.

http://alltraining.cz/intranet/users/224/tests/2451Prezen%C4%8Dn%C3%BD%20l%C3%ADstok%20PM2014-2.pdf Він написати і представити реєстрацію в день, починаючи з 10:30 до 13:00. Реєстрація якомога раніше - уникнути непотрібного стресу.

 

Verificați lista de intrare. http://www.cyklosport.sk/sites/maraton-listina.html

Când nu vezi acolo, deci din anexa imprima un bilet de participare.  http://alltraining.cz/intranet/users/224/tests/2451Prezen%C4%8Dn%C3%BD%20l%C3%ADstok%20PM2014-2.pdf

El scrie și să prezinte înregistrarea în prima zi la 10:30 la 13:00. Inregistreaza-te cât mai curând posibil - a evita stresul inutil.

 

Preverite listo prijavljenih. http://www.cyklosport.sk/sites/maraton-listina.html

Ko ne vidiš tam, tako iz priloge natisniti vozovnico prisotnih.  http://alltraining.cz/intranet/users/224/tests/2451Prezen%C4%8Dn%C3%BD%20l%C3%ADstok%20PM2014-2.pdf

On napisati in oddati prijavo na dan, ki se začne 10:30-13:00. Registrirajte se čim prej - bi se izognili nepotrebnemu stresu.


Copyright © 2018 cyklosport.sk