CYKLOsport
on-line e-shop

In line Podvihorlatský maratón 2012

                  

Podvihorlatský maratón Michalovce - 28. ročník

výsledky   Foto    Foto  Foto  Foto  Foto   Foto   foto   foto  Foto   Foto 

 

Utorok, 1.5. 2012

štart muži, ženy: 10:30

        

7. ROČNÍK MARATÓNU IN-LINE KORČULIAROV - SLOVENSKÝ POHÁR

Sprievodná akcia - 43.ročník Zemplínskeho jarmoku

Organizátor: Mesto Michalovce, Atletický klub Michalovce, Olympijský klub Michalovce, Cyklosport

Spoluorganizátori: MsKS Michalovce, Matica Slovenská, Technické služby, Gymnázium Pavla Horova

Termín (Termin race, Termin rennen, Termin wyścigu, Szakszó, термин раса, Rok dirka, termin cursa):

 1. 5. 2012 o 10:30,   Utorok (Tuesday,Dienstag,Wtorek,Kedd,Вторник,Torek,Marţi )

Vzdialenosť (Distance, Distanzen, Dlugošc, Távolságot, дистанции, vzdilenosť, Distanţă ): 40,5 km

Štartovné (Startup Fee, Opłata startowa, Startup Díj, Стоимость установки, Zagon Fee, începând cu taxa ):

10 EUR - muži,ženy-prihlásení do 25.4.2012 -Streda do 24:00 hod.  cez  On-line 

             a po pripísaní platby na účet organizátora  Atletický klub Michalovce do 29.4.2012

             Platbu urobte prevodom, alebo vkladom do Volksbank na účet  -  4 470 011 204 / 3100

             Variabilný symbol uvedte dátum narodenia( priklad: 31.05. 1964 -  31051964)

             Do poznámky uvedte: Meno Priezvisko + Inline  

 

            26.4-30.4 už nerobte úhrady a vklady na účet! 

 Zaplatiť potom môžte 1.5.2012 pri registrácii,za zvyšené štartovné 15 EUR.         

            
15 EUR - muži,ženy-prihlásení v deň štartu - 1.5.2012 do 10:00 hod.

 

 2 EUR - hobby - muži,ženy 16-99 rokov

 0 EUR - hobby - chlapci,dievčatá 12-15 rokov ( bez úhrady)
 

Prihlášky (Application, Anwendung, Zgłoszenie do wyścigu, Alkalmazás a verseny, Применение к гонке, Zahtevek za

                dirko,Cerere):

Prihlásiť sa najneskôr do 25.4.2012 do 24:00 hod. On-line , (prosím, vypíšte všetky údaje)

Info na mail: abcdshop@abcdshop.sk , tel: 0905 405461  Kamil Makeľ

 

Štartovná listina (Starting lists, Startlisten, Od list, начиная списков, Začetni sezname,incepand de liste)

 

Registrácia (Registration, Registrierung, Rejestracja, Regisztráció, Регистрация,Înregistrare):

1.5.2012  Utorok ( Tuesday,Dienstag,Wtorek,Kedd,Вторник,Torek,Marţi )

Muži, ženy 16-99 rokov 40,5 km od 8:00 - 10:00 hod. - Slovenský pohár
Každý korčuliar v kategórii ženy a muži dostane pri prezentácii účastnícke tričko, lístok na obed, propagačné materiály sponzorov, medailu a bude zaradený  do tomboly. Po dobehnutí do cieľa obed v reštauračnom zariadení Galaxy na I.poschodí OD Elán, Námestie osloboditeľov 38.

Hobby-všetky kategórie 4 km od 8:00 - 10:00 hod. - Majstrovstvá okresu

Každý korčuliar bude zaradený  do tomboly.

 

O 10:00 hod. bude registrácia ukončená!

 

Miesto registrácie (Place of registration, Ort der Registrierung, Bejegyzési helyre, Miejsce rejestracji, место регистрации, Kraj registracije,locul de înmatriculare):

Budova MsKS Michalovce, námestie Osloboditeľov ( 100 m od fontány )

Šatne (Dressing room, Ankleideraum, Garderoba, öltözőként, раздевалка,pansament):

VIII. Základná škola Pavla Horova, ul. Kapitána Nálepku, otvorené od 8:00 hod.

Parkovanie (Parking, Parken, Parkolási, Автостоянки,parcare): GPS: Loc:  N 48°45.316    E021°55.144

Ul. Kapitána Nálepku - oproti VIII. ZŠ - za Mestským úradom (50 m od štartu) - odporúčame parkovať tu, v meste bude jarmok.

Štartujú (Starting, Zacząć, начало, Začetek,începe):

Muži a ženy starší ako 16 rokov a Hobby od 12 rokov s platnou lekárskou prehliadkou nie staršou ako 1 rok. In-line korčuliari štartujú na vlastné riziko a musia byť vybavení prilbou. Doporučené sú chrániče kolien, lakťov a rukavičky.

Všetky kategórie budú odštartované naraz !!

Kategórie (Categories, Kategóriájú, Категории, Kategorija):

             IN-LINE SLOVENSKÝ POHÁR:

             F - In-line maratón – muži 40,5 km 16 - 99 rokov (Men, Männer, Mężczyźni, Férfiak, люди, Moški) 

             G - In-line maratón – ženy 40,5 km 16 - 99 rokov (Women,Frauen,Kobiety,Nőkkel,Женщины,Ženske) 

             

             MAJSTROVSTVÁ OKRESU V HOBBY KATEGÓRIACH:

 Všetky hobby kategórie možu štartovať len vo vysokých topánkach a s kolieskami do 100 mm !!

             M - In-line  – Hobby-muži 4 km 16-99 rokov (Men, Männer, Mężczyźni, Férfiak, люди, Moški) 

             N - In-line  – Hobby-ženy  4 km 16-99 rokov (Women,Frauen,Kobiety,Nőkkel,Женщины,Ženske)

 

             O - In-line – Hobby-chlapci  4 km 14-15 rokov ( boys,die jungen,Chłopcy,fiúk,мальчики ,fantje,băieţi) 

             P - In-line – Hobby-dievčatá 4 km 14-15 rokov(girls,Mädchen,Dziewczyny,lányok,девочки,dekleta,fete) 

 

             R - In-line  – Hobby-chlapci  4 km 12-13 rokov  ( boys,die jungen,Chłopcy,fiúk,мальчики ,fantje,băieţi) 

             S - In-line – Hobby-dievčatá 4 km 12-13 rokov(girls,Mädchen,Dziewczyny,lányok,девочки,dekleta,fete)    

           

Trať (Track, Rennstrecke, Tor wyścigowy, Versenypályáról, ипподромом, Dirke,Pistă)

            muži, ženy - 16-99 rokov: 40,5km.

Štart muži, ženy je pred Mestským úradom v Michalovciach, - pri fontáne o 10:30 hod., korčuľuje sa 1 veľké kolo (4100 m) po uliciach Hollého, Okružnej, Štefánikovej a späť na štart ná námestie. Odtiaľ znova po Hollého ulici, ale už rovno na štátnu cestu E50 Michalovce – Sobrance a cez Zalužice, Lúčky, Závadku, Hnojné, Jovsu, Kusín, Klokočov a Kalužu späť do Michaloviec, cez Partizánsku ul. a most na námestie pred budovu MsÚ. Dĺžka trate je 40,5 km. Povrch trate je asfaltový. Predpokladaný čas: 1:11 - 3 hod.

            1. v meste    2. okolo Zemlínskej Šíravy    Video  1  2  3  4  5 


            Hobby - všetky kategórie - 4 km

            Štart je pred Mestským úradom v Michalovciach, - pri fontáne o 10:30 hod., korčuľuje sa 1 veľké kolo (4100 m)                 po uliciach Hollého, Okružnej, Štefánikovej a späť na štart ná námestie. Predpokladaný čas: 8-20 min.

            1. v meste      Video

 

Meranie času:

Meranie časov v pretekoch zabezpečuje firma Videocom Štancel Sport Timing pomocou mikročipov. Všetci pretekári musia mať na ľavom členku upevnený elektronický čip, ktorý dostanú spoločne so štartovým číslom pri prezentácii. Okamžite po dokorčuľovaní treba čip odovzdať organizátorom.

Občerstvenie (Refreshments, Erfrischungen, Przekąski, üdítőket, закуски, Osvežilnih pijač,băuturi răcoritoare):

1. Michalovce - Hollého ul. 7 km
2. Zalužice - OcÚ 12 km
3. Závadka 18 km
4. Jovsa - križovatka 24 km
5. Klokočov 30 km
6. Vinianka 34 km - na kopci
7. Vinné - križovatka 36 km
8. Zemplínska Šírava (stredisko Biela Hora) 38 km

Ceny a odmeny (Rewards, Gebühren, opłaty, díjak, сборов, Nagrade,remuneraţie )

             Kategória muži aj ženy 40,5 km:

1. miesto 100 EUR
2. miesto 65 EUR
3. miesto 35 EUR

Muži aj ženy 40,5 km - Vekové kategórie F40,F50,F60 rokov a G40,G50,G60 rokov  1.až 3.miesto - diplom

 

Kategória Hobby-4 km všetky kategórie:

1. až 3. miesto - diplom

 

Budú odovzdané ihneď po dojdení posledného pretekára, pri vyhlasovaní výsledkov.
Hneď po vyhlásení výsledkov všetkých kategórii bude losovaná tombola, budú do nej zaradení všetci pretekári muži, ženy, v prípade, že majiteľ vylosovaného čísla nebude fyzicky prítomný, losuje sa ďalšie číslo.

Výsledky (Results, Ergebnisse, Wyniki, Eredmények, Результаты):

Budú zverejnené na:  www.videocom.sk. a  www.acmichalovce.sk,    

V tlačenej podobe budú k dispozícií do 30 minút po dojdení posledného pretekára.

Ubytovanie (Accommodation, Unterkunft, Zakwaterowanie, Szállást, Размещение, Nastanitev,cazare):

             Každý si zabezpečuje s predstihom na vlastné náklady.

            1. Služby mesta Michalovce    6,70€ , Partyzánska 23, Michalovce

2. Študentský domov Dúha  6,70 €,Špitálska 8, Michalovce

3. Penzión Hviezda  16,60 € , J.Švermu , Michalovce

 ďalšie možnosti ubytovania

Lekárske zabezpečenie: NSP Štefana Kukuru v Michalovciach

Poznámka: Organizátor neručí za stratu osobných vecí pretekárov počas preteku.

                  In-line korčuliari štartujú na vlastné riziko a musia byť vybavení prilbou.

                  Doporučené sú aj chrániče kolien, lakťov a rukavičky.

                  Všetci účastníci  sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a odporúča sa

                  zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. 

 

PODVIHORLATSKÝ MARATÓN JE ZARADENÝ
DO SLOVENSKÉHO POHÁRA IN-LINE KORČUĽOVANIA

Sponzori

       

Výsledky (Results, Ergebnisse, Wyniki, Eredmények, Результаты) v ročníkoch I. - V.

                                            

 MUŽI   (Male, Men, Männer, Mężczyźni, Férfiak, люди, Moški)

  1.miesto       

 

2.miesto                      

3.miesto               
I.ročník-2006 Pawel Kordas 1:18:05 Tomáš Rosival 1:18:07 Rastislav Slavkovský 1:18:12
II.ročník-2007

Jan Pecka

1:23:49

Pawel Kordas 1:23:50

Jozef Nazarej

1:24:02

III.ročník-2008 Milan Križan 1:24:12 Piotr Zieliňski 1:27:26

Pawel Kordas

1:27:28

IV.ročník-2009 Tomáš Rosival 1:14:48 Jaromír Ščepka 1:14:49,00 Jakub Leščinský 1:14:49,22
V.ročník-2010 Jakub Leščinský 1:11:36,21 Tomáš Rosival 1:11:36,50 Igor Dzyuba 1:12:48,04
VI.ročník-2011

Lukáš Trnavský

1:12:19,4

Martin Otčenáš

1:12:34,3

Tomáš Rosival

1:12:34,8

VII.ročník-2012

Robert Kustra

1:10:01,6

Lukáš Trnavský

1:12:16,5

 

Michal Slotta

1:12:16,6

 

ŽENY  (Female, Women, Frauen, Kobiety, Nőkkel, Женщины, Ženske)

  1.miesto   
2.miesto 
3.miesto
I.ročník-2006

Renata Karabová

1:18:18

Slávka Kollárová

1:29:27

Martina Dúbravová

1:32:51

II.ročník-2007

Renata Karabová

1:27:54

Erika Nazarejová 1:35:47 Marcela Kostyšáková 1:45:01
III.ročník-2008 Renata Karabová 1:33:54 Kaja Zolkiewska 1:34:03 Erika Nazarejová 1:35:21
IV.ročník-2009 Barbara Bakošová 1:21:02,19 Renata Karabová 1:22:02,22 Monika Veselá 1:22:02
V.ročník-2010 Anna Pletenetska 1:22:20,96 Barbara Bakošová 1:22:21,04 Anna Muzyka 1:22:21,41
VI.ročník-2011

Renáta Karabová 

1:13:23,5

Barbara Bakošová

1:16:21,0

 Renáta Zmijová

1:20:17,6

VII.ročník-2012

Renáta Karabová

1:17:46,70

Renáta Zmijová

1:20:57,2

Andrea Belzarová

1:20:57,5

2010: Foto  Foto   Foto   Foto   Výsledky

2011: Video  foto  Výsledky

2012:  Foto    Foto  Foto  Foto  Foto   Foto   foto   foto  Foto   Foto   Výsledky


Všetkých doterajších ročníkov sa In line maratónu zúčastnili:
Slávik Jozef / Košice/
Smuda Miroslav /Poprad/

 

Z Michalovčanov sa In line maratónu doposiaľ zúčastnili: 

Stanislav Bereščík, Jaroslav Nizner, Gerard Parilák, Viktor Guľváš, Ladislav Tušár,

Ľuboš Baláž, Kamil Makeľ, Slavko Pavolko, Drahoslav Matta, Milan Kovaľ.


Štatistika doterajšej účasti:

   Spolu  Mužov  Žien  DNF
2006   39   34   5    0
2007   55   49   6    0
2008   62   53   9    1
2009   89   69   20    0
2010   84   71   13    2
2011   76   70   6    1
2012   71   61   10    0

Copyright © 2019 cyklosport.sk